Kuinka eroon syrjinnästä?

Author: | Posted in Okategoriserade No comments

Syrjintää on monenlaista; se voi olla ikään, sukupuoleen, uskontoon tai vaikkapa ihonväriin tai kansalaisuuteen liittyvää syrjintää. Kaikenlainen syrjintä on kuitenkin huono alusta tasa-arvoisen yhteiskunnan luomiselle, eikä se tästä syystä edustakaan länsimaisia arvoja. Jo pelkästään yhdenvertaisuuslaki kieltää kaikenlaisen syrjinnän. Valitettavasti vain tämä hieno tavoite ei vielä toteudu missään maailmassa – ei edes meillä Suomessa. Kerromme tässä artikkelissa muutaman vinkin, joiden avulla syrjinnästä voi pyrkiä eroon, tai ainakin vähentää sitä.

Tiedon lisääminen vähentää syrjintää

Usein suhtaudumme epäilevästi kaikkeen sellaiseen, mitä emme tunne. Saatamme pelätä kaikkea vierasta, ja meillä saattaa olla tällaisista vieraista asioista voimakkaita, mutta lopulta aivan vääriä mielikuvia. Saatamme syyllistyä yleistämiseen esimerkiksi ajattelemalla, että naiset eivät osaa ajaa autoa yhtä hyvin kuin miehet, ja saatamme vetää myös liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kun jokin asia tuntuu vieraalta, saatamme suhtautua siihen väheksyen tai syrjien.

Tästä syystä onkin tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta esimerkiksi erilaisia kansanryhmiä ja uskontokuntia kohtaan. Kun vieraalta tuntuviin asioihin tutustuu lähemmin, niitä kohtaan tunnettu epäluulo yleensä vähenee. Esimerkiksi uskontojen välisten vuoropuhelun on todettu vähentäneen erilaisiin uskontokuntiin kuuluviin henkilöihin kohdistunutta syrjintää. Tällaisen vuoropuhelun aikana saatetaan nimittäin todeta, kuinka paljon yhteistä erilaisiin yhteisiin uskontoihin liittyykään. Näin voidaan ohjata keskustelu näihin yhteisiin piirteisiin sen sijaan, että pyrittäisiin kiistelemään uskontojen eroista ja erilaisista näkemyksistä.

Erilaisin keinoin toteutettava valistustyö voi auttaa vähentämään ennakkoluuloja, mutta toisaalta valistustyöstä tulee helposti sormella osoittavaa ja alleviivaavaa. Usein konkreettiset, omakohtaiset positiiviset kokemukset ovatkin varsinaista valistustyötä tehokkaampia keinoja syrjinnän vähentämisessä.

Rinta rinnan työskentely vähentää ennakkoluuloja ja syrjintää

On huomattu, että yhdessä, rinta rinnan, työskenteleminen lisää me-henkeä. Esimerkiksi moni maahanmuuttaja työskentelee päiväkodeissa auttaen samasta kulttuuritaustasta tulevia lapsia sopeutumaan suomalaiseen oppimisympäristöön. Näin heidän kulttuuritaustastaan ja hoivaamiskokemuksestaan on ollut arvokasta hyötyä, mikä ei ole jäänyt suomalaisilta kollegoilta huomaamatta. Samalla maahanmuuttajat ovat saaneet kokea olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa – aktiivisina ja täysivaltaisina toimijoina.

Usein suomalaiset tuntuvat väittävän, etteivät maahanmuuttajat edes halua toimia Suomessa täysivaltaisina, työssä käyvinä kansalaisina, mikä ei suinkaan ole suurimman osan kohdalla totta. Työllistyminen ei vain ole aivan helppoa maassa, jonka kieli ja kulttuuri ovat molemmat vieraita. Yllättävän moni maahanmuuttaja toimii kuitenkin Suomessa yrittäjänä ja monien mahdollisuuksien kevytyrittäjyys voisikin olla myös heille oivallinen ensiaskel kohti oman itsensä työllistämistä. Kevytyrittäjyys sopii siinäkin mielessä hyvin suomen kieltä heikosti osaavalle, että siinä erilaisia paperitöitä jää tehtäväksi huomattavasti vähemmän kuin perinteisenä yrittäjänä.

Mielekäs työ on oivallinen keino nostaa omaa sosiaalista statusta sekä omaa itsetuntoa! Työn kautta on mahdollista toteuttaa itseään, sekä saada ammatillisia onnistumisen kokemuksia.

Kuinka yrittäjät voivat vaikuttaa syrjinnän ehkäisemiseen?

Yrittäjillä on taskussaan monia avaimia, joiden kautta he voivat vaikuttaa syrjinnän ehkäisemiseen. Tämä voi näkyä esimerkiksi yrityksen arvoissa ja toimintatavoissa. Yritys voi esimerkiksi sponsoroida itselleen tärkeää kohdetta, joka toimii syrjinnän ehkäisemisen ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan luomisen puolesta. Esimerkiksi SOS-lapsikylätoiminnan tai kotimaisen Hopen tukeminen voi olla tärkeä osa yrityksen hyväntekeväisyystyötä. Nykyisin myös yritysmaailmassa entistä pehmeämmät arvot ovat entistä suositumpia!

Add Your Comment

nominal