OkategoriseradeArkisto

Koronavirus tuo ylimääräistä haastetta syrjityille nuorille

Author: | Categories: Okategoriserade No comments
Kyselyiden mukaan huolestuttavan suuri osa nuorista kertoo kärsivänsä jonkinasteisesta syrjinnästä tai yksinäisyydestä. Monelle ei ole läheskään itsestään selvää, että lähipiiristä löytyisi yhtäkään hyvää ystävää, saati sitten muitakaan kavereita. Tämä tarkoittaa, ettei nuori voi edes unelmoida laittavansa partyking.fi:n vermeitä niskaansa ja suuntaavansa juhliin, sillä häneltä ei löydy ketään, kenen kanssa

Pluskokoisten syrjintä vaatekaupoissa

Author: | Categories: Okategoriserade No comments
Viime vuosina kehopositiivisuudesta on tullut suuri ilmiö. Termillä tarkoitetaan sitä, että ihanteen mukaisen vartalon tavoittelun sijasta jokainen vartalo hyväksytään kauniina ja juuri sellaisena kuin se on. Ulkonäköpaineet ja painoon liittyvä syrjintä ovat yleisempiä, kuin voitaisiin luulla. Tämän takia aate kehopositiivisuudesta on erittäin tärkeää ja esimerkiksi pluskokoisille vaatemallistoille on kysyntää,

Kuinka eroon syrjinnästä?

Author: | Categories: Okategoriserade No comments
Syrjintää on monenlaista; se voi olla ikään, sukupuoleen, uskontoon tai vaikkapa ihonväriin tai kansalaisuuteen liittyvää syrjintää. Kaikenlainen syrjintä on kuitenkin huono alusta tasa-arvoisen yhteiskunnan luomiselle, eikä se tästä syystä edustakaan länsimaisia arvoja. Jo pelkästään yhdenvertaisuuslaki kieltää kaikenlaisen syrjinnän. Valitettavasti vain tämä hieno tavoite ei vielä toteudu missään maailmassa –

Syrjinnän muotoja Suomessa

Author: | Categories: Okategoriserade No comments
Lainsäädäntö Suomessa yhdenvertaisuuslaki(1235/2014 , 30.12.2014) säätää yhdenvertaista kohtelua ja syrjinnän estämistä ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen henkilön oikeusturvaa. Laissa sanotaan selvästi syrjinnän kiellot. Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perustella. Syrjintä
nominal