Etninen syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat valtaväestöstä eriävään etniseen tai kansalliseen ryhmään. Etnistä syrjintää on myös ihmisen asettaminen eriarvoiseen asemaan uskonnon, ihonvärin tai kansalaisuuden perusteella. Uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen on myös syrjintää. Myös käsky tai ohje syrjiä on syrjintää. Vaikka