SyrjintäArkisto

Työsyrjintä suomalaisilla työpaikoilla

Author: | Categories: Syrjintä No comments
  Suomessa Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän sekä työntekijöitä että työpaikan hakijoita kohtaan. Työsyrjinnäksi luetaan työntekijän syrjiminen hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, taustaansa tai yksityiselämäänsä liittyvien seikkojen vuoksi. Työsyrjintä voi liittyä myös työpaikasta ilmoittamiseen, työhönottoon, työtehtäviin tai palvelussuhteen kestoon. Syyllistyä siihen voi työnantaja tai työnantajan edustaja. Seksuaalinen ahdistelu ja häirintä työpaikalla eivät kuulu

Syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuoja Suomessa

Author: | Categories: Syrjintä No comments
  Kaikenlainen syrjintä kielletään Suomen Perustuslaissa. Sen mukaan kenen tahansa henkilön eriarvoiseen asemaan asettaminen ilman hyväksyttävää perustetta on kiellettyä. Suomessa on myös voimassa Yhdenvertaisuuslaki, josta säädettiin uusi versio 30.12.2014. Yleensä Suomessa syrjinnän aihe on ikä tai sukupuoli. Myös etnisten vähemmistöjen jäsenet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen jäsenet sekä vammaiset kokevat syrjintää.

Koulukiusaaminen Suomen kouluissa

Author: | Categories: Syrjintä No comments
  Jokainen meistä ainakin tuntee jonkun, jota on kiusattu koulussa, ellei itse ole joutunut kiusaamisen kohteeksi. Koulukiusaaminen onkin hyvin yleinen, mutta erittäin vakava ongelma. Sitä esiintyy niin suurissa kuin pienissäkin kouluissa, sekä kaupungissa että maaseudulla. Pojat ja tytöt Koulukiusaaminen on toimintaa, jossa yksi tai useampi oppilas toistuvasti alistaa tai

Syrjintä etnisen alkuperän perusteella

Author: | Categories: Syrjintä No comments
  Etninen syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat valtaväestöstä eriävään etniseen tai kansalliseen ryhmään. Etnistä syrjintää on myös ihmisen asettaminen eriarvoiseen asemaan uskonnon, ihonvärin tai kansalaisuuden perusteella. Uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen on myös syrjintää. Myös käsky tai ohje syrjiä on syrjintää. Vaikka
nominal